Cung cấp tủ phòng cháy chữa cháy

0
20
fb-share-icon20
5
(1)

 

Kiểm định phương tiện thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) theo lô như thế nào?  -Tủ phòng cháy chữa cháy

Khi  mua hàng – tủ phòng cháy chữa cháy –  nhưng chỉ có kiểm định mẫu và  biên bản kiểm định. Như vậy, phương tiện PCCC mà bạn mua mới chỉ được kiểm định mẫu. Mẫu này là cơ sở để thực hiện sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm kế tiếp. Theo quy định các phương tiện PCCC phải được kiểm định. Cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định trước khi lưu thông ra thị trường.

Cung cấp hộp tủ phòng cháy chữa cháy

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Hoạt động kiểm soát chất lượng phương tiện PCCC đã từng bước chuyển biến và nâng cao. Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các cơ quan. Tổ chức và cá nhân góp phần nâng cao việc kiểm soát chất lượng phương tiện PCCC . Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất. Nhập khẩu thực hiện việc kiểm định phương tiện PCCC theo lô ngay từ khi phương tiện được sản xuất nhập khẩu.

Cung cấp và lắp đặt tủ phòng cháy chữa cháy

 

Ttủ phòng cháy chữa cháy
Tủ phòng cháy chữa cháy

     

 

Việc kiểm định theo lô sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước .Quản lý chặt chẽ chất lượng phương tiện PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Ngày 28/10/2019, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã có công văn số 3478/PCCC&CNCH-P7 .Về việc thực hiện kiểm định phương tiện PCCC gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân .Để nắm được và tổ chức thực hiện. Và để thông báo rộng rãi chủ trương này . Giúp các tập thể và cá nhân quan tâm đến vấn đề này,

    Căn cứ Khoản 5, Điều 38 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ . Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy . Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Thì “phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu. Phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an”.

Phòng cháy chữa cháy an toàn

Khi bạn mua hàng  chỉ có kiểm định mẫu và có biên bản kiểm định. Như vậy, phương tiện PCCC mà bạn mua mới chỉ được kiểm định mẫu. Mẫu này là cơ sở để thực hiện sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm kế tiếp. Theo quy định các phương tiện PCCC phải được kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định trước khi lưu thông ra thị trường.

Như vậy, nếu bạn mua các sản phẩm của đơn vị nhập khẩu, sản phẩm này mới có kiểm định mẫu thì các phương tiện khi nhập khẩu theo lô vẫn phải thực hiện kiểm định và dán tem kiểm định trước khi lưu thông ra thị trường.

 

Giúp chúng tôi đánh giá chất lượng của bài viết

Average rating 5 / 5. Lượt đánh giá: 1

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này

0
20
fb-share-icon20

Trả lời